Miljöpolicy

Miljöarbetet på Huvudsta Vårdcentral AB ska gynna miljön, så att ohälsa förebyggs. Miljöarbetet förbättrar vi ständigt i de val vi gör i det dagliga arbetet. Vi ska följa för oss gällande lagstiftning och myndighetskrav inom miljöområdet. Vi ska minska sjukvårdsområdets miljöpåverkan genom att:

  • Förebygga skadliga utsläpp i miljön som beror på vår verksamhet, där Läkemedelshantering särskilt ska beaktas.
  • Välja material, produkter och tjänster så att vår miljöpåverkan minskar.
  • Ta hänsyn till miljöpåverkan vid beslut
  • Höja miljömedvetandet hos våra medarbetare.